Presentation av Net Insights rapport januari-juni 2015 den 22 juli 2015 kl. 9.30.

Då webbsändningen pågår finns möjlighet att ställa frågor via webben.

Telefonkonferens: som i huvudsak är till för analytiker och institutionella investerare vänligen ring 08 566 426 94.