NET INSIGHT AVYTTRAR SYE-VERKSAMHETEN TILL AMAZON

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS MED WEBBPRESENTATION

Net Insight håller en webbsänd telefonkonferens den 9 januari klockan 15:00.

WEBBPRESENTATION

Telefonkonferensen är i huvudsak till för analytiker, institutionella investerare och media.

Telefonnummer: +46850558365