Nimbra Edge - Elastic Cloud-based Live Media Transport
August 27, 2018

Net Insight flyttar in i ett av Sveriges mest energieffektiva kontor i Solna Business Park

Den 27 augusti flyttar Net Insight in i sitt nya kontor i Solna Business Park, i vad som blir ett av Sveriges mest energieffektiva kontor. Det nya kontoret använder frikyla, dvs. utomhusluft, för att kyla ner datahallar och kontor. Unikt för Net Insight är att värmen som alstras från datahallar även används för att värma upp hela fastigheten, som ägs och drivs av Fabege.

Net Insight_2Lokalerna är designade och renoverade i nära samarbete mellan Fabege, arkitektbyrån Studio Stockholm och Net Insight. Det nya kontoret kommer inte bara ge en mer modern, trivsam och effektiv arbetsplats utan är även en viktig del i företagets resa.

– Det här är en viktig del i den kulturresa vi gör internt, till ett internationellt kund-och marknadsorienterat företag från ett produktorienterat bolag, säger Henrik Sund, tf vd på Net Insight. Här får vi moderna och hållbara arbetsplatser med fokus på att det ska vara lätt att mötas, samarbeta och må bra, och som representerar oss som företag och varumärke på ett bättre sätt. Att kontoret är ett av de mest energieffektiva i Sverige är såklart extra glädjande.

– Studio Stockholm Arkitekturs utmaning var att ta fasta på Net Insights omfattande kulturtransformation och applicera ett nytt arbetssätt i de nya lokalerna, säger Andreas Beijer, inredningsarkitekt på Studio Stockholm Arkitektur. Konceptet är inspirerat av tv-studios och kameravyer. I entrén möts besökaren av en välvd vägg med infällda monitorer med tydlig inspiration från studiomiljöer, och vidare in i lokalen finns specialritade scenografiska uppställningar, vilket skapar intressanta möten mellan material, ljus- och färgsättning.

Det är inte bara Stockholmskontoret som flyttar utan även företagets kontor i Florida har nyligen flyttat till nyrenoverade lokaler som designats efter samma princip, och kontoret i London kommer få en uppfräschning under året. Arbetet med det nya kontoret startade redan 2014 och har involverat de flesta medarbetarna på ett eller annat sätt.

Fokus på hållbarhet

Av det 3500 kvadratmeter stora kontoret består 1000 kvm av tekniska ytor bestående av bl.a. datahallar vilket kräver en stor mängd energi för att kyla ner all utrustning. Därför var det en viktig faktor, när arbetet påbörjades, att det nya kontoret skulle vara energieffektivt med låg energianvändning. Datakylsystemet är utformat som ett frikylesystem, dvs. den relativt kalla utetemperaturen utnyttjas för att kyla datahallarna större delen av året, och endast under sommartid kan det finnas behov att komplettera med fjärrkyla för att hålla temperaturen i datahallarna. Vintertid återvinns värmen från datahallarna via fjärrkylesystemet och tas omhand av Fabege som överskottsvärme. På så sätt sparas  såväl miljöpåfrestningar som kostnader – frikylesystemet beräknas vara återinvesterat på ca 3 år.

Kontoret miljöklassas som nivå Very good enligt miljöcertifieringen BREEAM-SE. Det är en ambitiös internationell standard som ställer höga krav inom energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, men även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och föroreningar som byggnaden kan ge upphov till.

Belysningen på kontoret består till 100% av LED-belysning, vilket minskar energianvändning med 90%. Alla toaletter är snålspolande och hållbara material har använts i så hög utsträckning som möjligt.

Effektivt kontorslandskap

Utöver arbetsplats till företagets drygt 150 medarbetare i Sverige rymmer det även tekniska ytor med ett flertal datahallar något som ställer stora krav på effektivt utnyttjande av ytorna.

Kontorsmiljön består av öppna landskap där alla funktioner sitter i en gemensam yta. Det uppskattas av medarbetarna att alla medarbetare har ett eget skrivbord istället för att arbeta på effektivitetsbaserat sätt.

– Vi bygger kontoret med fokus på effektivitet och samarbete, och halvöppna kluster som skapar dynamik för både samarbete och koncentration, avslutar Henrik Sund.

 

 

Share this page